:: Strona główna :: Mapka :: Kontakt :: 7 VII 2019
20
:: Idea :: Organizatorzy :: Przyjaciele :: Program :: Patronat :: Historia :: Sponsorzy :: Galeria Plakatów ::
:: Zagrali u nas ::

LISTA NASZYCH PRZYJACIÓŁ I ICH KILKA ZDIĘĆW pracy nad zorganizowaniem każdej edycji festiwalu SOLI DEO było i nadal jest wiele osób, które bezinteresownie pomagają pokonywać różne trudności i problemy. Nie żądają za to wynagrodzenia ani rozgłosu, dlatego na tej stronie pragniemy im w szczególny sposób gorąco podziękować.
Dyrektor festiwalu - ks. Marek Kuśmierczyk Obrady Jury
Straż Miejska, Policja i Pogotowie Ratunkowe Obsługa techniczna
ks. Tadeusz Czuk i Mirosław Kita Przygotowanie scenografii - Agnieszka Zarębska


 • Ks. Marek Kuśmierczyk - obecny dyr. festiwalu
 • Ks. Prałat dr Józef Flis
 • Ks. Prałat dr Adam Firosz - Kanclerz Kurii
 • Ks. Kanonik Bogusław Wojtasiuk
 • Ks. Tadeusz Czuk - opiekun KSM /pierwszy dyr. fest. w latach 1993 -1995/
 • Mirosław Kita - /pomysłodawca Festiwalu SOLI DEO/
 • Tomasz Książek /jury od 1993/
 • Stefan Oleszczak - burmistrz /do 2003/
 • Monika Proć - Gleń - kierownik artystyczny
 • Monika Kita - loteria
 • Szczepan Nizio - kierownik sceny
 • Monika Nizio
 • Grzegorz Litwin - pomoc techniczna /do 2003/
 • Ewa Odrzywolska - Biuro festiwalu
 • Iwona Dzikoń - Biuro
 • Mirosław Świerzak - informatyk, webmaster
 • Barbara Świerzak
 • Monika Blacha - Biuro
 • Anna Matuszak
 • Monika Białek - ispicjentka / dziennikarka telewizji Puls/
 • Anna Oszajca - biuro /1993 -1996/
 • Agnieszka Zarębska - scenograf, autorka plakatów
 • Ks. Mieczysław Puzewicz - Radio Lublin "Spojrzenia"
 • Aneta Wójciszyn - miesięcznik "Spojrzenia"
 • Drukarnia HELVETICA - plakaty
 • Tadeusz Ferens
 • Elżbieta Radlińska /2000 - 2002/
 • Agata Łokaj
 • Renata Flis
 • † Sylwia Makuch - KSM "Serce"
 • Paulina Kurzyńska - KSM "Serce"
 • Agnieszka Lenard - KSM "Serce"
 • Dionizy Antosz - KSM "Serce"
 • Jacek Ogrodowski - KSM "Serce"
 • Grzegorz Paluch - KSM "Serce"
 • Wojciech Szarzyński - KSM "Serce"
 • Justyna Mulawa /2000 - 2002/
 • Emilia Mulawa /2000 - 2002/
 • Magdalena Przytuła /2002/
 • Małgorzata Spychała - KSM "Serce" /2000 - 2002/
 • Kamil Paluch - KSM "Serce"
 • Agata Bodys /2002/
 • Joanna Parzych - KSM "Serce"
 • Beata Kowalczyk - KSM "Serce"
 • Agnieszka Kozak /2002/
 • Anna Dołomisiewicz /2002/
 • Anna Wajler - KSM "Serce"
 • Anna Sirko /2002/
 • Anna Makarzec - KSM "Serce"
 • Marta Kaczorowska /2002/
 • Joanna Bielak /2002/
 • Agnieszka Wiśniewska
 • Sławomir Niemiec /2002/
 • Agnieszka Kmieć /2002/
 • Agnieszka Kita /2002/
 • Anna Paszko /2002/
 • Małgorzata Paszko - KSM "Serce"
 • Piotr Majewski - KSM "Serce"
 • Artur Kłodnicki - technika
 • Ewa Cis - autorka loga festiwalowego
 • Agnieszka Ćmil - KSM "Serce"
 • Małgorzata Bura - KSM "Serce"
 • Magda Jurałowicz /1993 -1996/
 • Monika Cieplechowicz /1993 -1996/
 • Darek Sobaszek - informatyk /2000/
 • Mateusz Wróbel - KSM "Serce"
 • Antosz Dionizy - KSM "Serce"
 • Krystian Kulasza - KSM "Serce"
 • Aleksandra Róg - KSM "Serce"

SŁUŻBA ZDROWIA - 2004, dr Anna Mazurek, dr Piotr Majcher, piel. Maria Małysza, Anna Błaszczyk, Wanda Zakościelna, Urszula Kawka

Webmaster