:: Strona główna :: Mapka :: Kontakt :: 7 VII 2019
20
:: Idea :: Organizatorzy :: Przyjaciele :: Program :: Patronat :: Historia :: Sponsorzy :: Galeria Plakatów ::
:: Zagrali u nas ::

REGULAMIN FESTIWALU

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami festiwalu mogą być:

Wiek od 16 roku życia.

Uczestnicy prezentują po 2 utwory.

Warunkiem dopuszczenia do festiwalu będzie przesłanie do 28 czerwca 2015 r. na adres organizatora karty zgłoszenia i płyty CD z nagranymi 2 utworami (wraz z tekstami z podaniem autorów tekstów i muzyki oraz z zapisem nutowym).

Komisja Artystyczna dokona kwalifikacji wykonawców i prześle informacje dotyczącą udziału w festiwalu do 29 czerwca 2015 r.

OCENA I NAGRODY

Jury festiwalu oceniać będzie:

Zwycięzca festiwalu otrzyma Nagrodę Grand Prix.
Ponadto zostanie przyznana:

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Organizatorzy przewidują możliwość spotkania solistów i zespołów z jurorami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Nagłośnienie jest profesjonalne, zajmuje się tym wynajęta firma nagłaśniająca duże imprezy. To samo dotyczy oświetlenia.
Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegujących.
Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do wpłaty minimalnej kwoty 15 zł w Biurze Festiwalu na rzecz organizacji i obsługi festiwalu.
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w internacie szkolnym i pełne wyżywienie w dniach trwania festiwalu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania w czasie trwania imprezy spraw spornych nie ujętych w regulaminie oraz prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrań dla potrzeb promocji.

INFORMACJE DODATKOWE

Webmaster