:: Strona główna :: Mapka :: Kontakt :: 7 VII 2019
20
:: Idea :: Organizatorzy :: Przyjaciele :: Program :: Patronat :: Historia :: Sponsorzy :: Galeria Plakatów ::
:: Zagrali u nas ::

HISTORIA FESTIWALU

::1993 :: 1994 :: 1995 :: 1996 :: 1997 :: 1998 :: 1999 :: 2000 :: 2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::
Śpiew na chwałę Boga był i jest nadal nierozłączną częścią niemal każdego spotkania młodych ludzi skupiających się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży "Serce" w Biłgoraju. To w tej wspólnocie powstała schola, która już w 1992 roku nagrała swoją pierwszą kasetę o nazwie "Zaśpiewaj Panu". Była to wspólnota bardzo otwarta, która poprzez śpiew pragnęła przekazywać żywe słowo Boga. Wszyscy bowiem wierzyli, że muzyka chrześcijańska ma moc przemiany życia każdego człowieka. Pomysłodawcą zorganizowania festiwalu w Biłgoraju był ówczesny lider KSM "Serce" Mirosław Kita, który w Roku Jubileuszowym (2000 r.) zaproponował nazwę SOLI DEO (tzn. JEDYNEMU BOGU). Prace nad przygotowaniem pierwszego festiwalu trwały niespełna 9 miesięcy. Dzięki wsparciu ks. Tadeusza Czuka ówczesnego opiekuna KSM "Serce" oraz pomocy zaproszonego do współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju całe przedsięwzięcie doszło do skutku. Co roku na prezentacje festiwalowe przyjeżdżają coraz bardziej profesjonalne zespoły i soliści. Publiczność liczona jest już w tysiącach. Dyrektorem festiwalu został ks. Marek Kuśmierczyk, który przez wiele lat integruje wokół kultury środowisko lokalne i wojewódzkie. Ks. Marek zajmuje się również zapleczem finansowym festiwalu i pozyskiwaniem sponsorów bez czego realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Do pracy przy festiwalu zaangażowana jest młodzież, należąca do różnych grup i stowarzyszeń katolickich ale nie tylko. Wszyscy oni dbają o to aby przyjeżdżający na nasz festiwal goście czuli się dobrze i mieli okazję poznać nasze miasto. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego festiwalu!

Singing to God's glory always accompanied young peple's miting at Catholic Youth Association (CYA) "Heart" in Biłgoraj. From this community comes a small choir, that in 1992 recorded its first record titled "Zaśpiewaj Panu". This community was very open that singing waned to pass on God's words. This is where the idea of organizing the first festival of christian song appeared. Everybody belived that christian songs could change people's lives. Preparations to the first festival took less than nine months. Thanks to priest Tadeusz Czuk's help and cooperation of Youth Centre of Culture in Biłgoraj the whole undertaking succeeded.
::1993 :: 1994 :: 1995 :: 1996 :: 1997 :: 1998 :: 1999 :: 2000 :: 2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 ::


Webmaster